ČHMÚ radarová dataZkratka ČHMÚ znamená Český hydrometeorologický ústav. Tato instituce se zabývá službami z oblastí meteorologie, hydrologie, klimatologie a letecké meteorologie. Jejím důležitým úkolem jsou předpovědní a výstražné služby týkající se počasí na našem území. ČHMÚ tak vydává např. varování před povodněmi, silným větrem atd. Při zvýšeném riziku povodní se jedná o tzv. stupně povodňové aktivity, které občany informují o aktuální situaci a případném nebezpečí. Kromě těchto činností se Český hydrometeorologický ústav věnuje také výzkumu a modelování atmosféry a klimatu. Ústřední sídlo ČHMÚ je v Praze – Komořanech na ulici Na Šabatce 2050/1, kde se nachází také pražská pobočka této instituce. Další pobočky pak najdeme v Hradci Králové, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a v Ostravě.

IDOS.cz poskytuje i veřejně dostupné API. IDOS jízdní řády vlaků pro všechny cestovatele.

ČHMÚ a jeho organizační schéma

Jak vypadá organizační struktura Českého hydrometeorologického ústavu? V čele ústavu stojí ředitel ČHMÚ. Pod ním jsou pak čtyři hlavní úseky – Úsek meteorologie a klimatologie, Úsek hydrologie, Úsek ochrany čistoty ovzduší a Úsek ekonomicko – správní. Zvlášť pak ještě stojí Samostatný odbor informačních technologií. O stupeň níž jsou dále jednotlivé pobočky ČHMÚ. Těch je celkem sedm a jsou v těchto velkých městech – Praha, Hradec Králové, Brno, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem a Ostrava. Pod nimi je pak rozsáhlá pozorovací síť, která čítá více než  800 stanic ČHMÚ, které jsou rozmístěny po celém území republiky, dále pak téměř 200 dobrovolných klimatologických stanic a více než 500 dobrovolných srážkoměrných stanic. Jednotlivé stanice jsou řízeny regionálními pobočkami ČHMÚ. Interaktivní mapu všech meteorologických stanic najdeme na webových stránkách ČHMÚ.

IDOS vlaky spojení pro snadné a rychlé cestování.

Historie ČHMÚ

Jaké je historie Českého hydrometeorologického ústavu? Kdy vznikl a jak se v letech měnila jeho struktura a působnost? Hydrometeorologický ústav v dnešní podobě vznikl 1.ledna roku 1954 a to sloučením meteorologického ústavu s hydrologií. O třináct let později, v roce 1967 pak byl k těmto dvěma oborům přidán ještě třetí a sice ochrana čistoty ovzduší. Už od roku 1955 na území tehdejšího Československa začala vznikat jednotlivá pracoviště a od roku 1963 také hydrologická střediska, na jejímž základě dnes stojí pobočky ČHMÚ. Ke změně došlo v roce 1969, kdy byla založena i slovenská pobočka hydrometeorologického ústavu, která sídlila v Bratislavě. Český hydrometeorologický ústav se v následujících letech nadále rozvíjel a postupně vznikala další pracoviště a nové stanice. Důležitým momentem byl vznik dvou meteorologických radarů – na Moravě to byl radar v lokalitě Skalky na Moravě, který byl zprovozněn roku 1996 a v Čechách  pak radar v Brdech, který funguje od roku 2000.

Počasí radar vám pomůže sledovat aktuální vývoj počasí.Internetové stránky ČHMÚ

Webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu najdeme na adrese www.chmi.cz. Stránky patří pod resort životního prostředí a jejich součástí je spousta informací a aktuálních radarových dat z oblastí meteorologie, ochrany čistoty ovzduší a hydrologie. V horním menu (hned pod odkazy na tři hlavní oblasti, kterými se ČHMÚ zabývá) pak máme osm položek – předpovědi, aktuální situace, historická data, informace pro vás, o nás, odkazy, kontakty a log-in. Co vše pod jednotlivými položkami hlavního menu nalezneme?

Pod odkazem Předpovědi se skrývá jednak aktuální předpověď počasí pro ČR i pro Evropu a dále hydrologické předpovědi, do kterých patří i předpovědi na povodích jednotlivých řek na našem území.

Když najedeme myší na položku Aktuální situace, můžeme si vybrat ze tří nabídek založených na aktuálních radarových datech ČHMÚ – aktuální stav počasí, hydrologická situace a stav ovzduší.

Pod odkazem Historická data se můžeme podívat na archivní údaje z oblastí počasí, hydrologie a ovzduší.

Kategorie Informace pro Vás obsahuje hned devět podkategorií – meteo zprávy – Infonet, informace po telefonu, výzkum a projekty, nabídka služeb, knihovní a nakladatelské služby, časopis Meteorologické zprávy, referenční klimatický rok, prezentace a výuka a katastrofy.

Pod položkou O nás najdeme základní dokumenty, organizační strukturu, historii ústavu, nabídku zaměstnání, veřejné zakázky, poradenskou a konzultační činnost a nabídku nepotřebného majetku.

V kategorii Odkazy jsou linky na resort životního prostředí, partnery, národní meteorologické služby a meteorologii pro mládež.

Pod Kontakty si jednoduše můžeme vyhledat požadovaný kontakt v rámci ČHMÚ a Log-in slouží pro přihlášení na účet na ČHMÚ portálu pro zaměstnance ústavu, registrované uživatele nebo zákazníky.

Kromě češtiny jsou webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu k dispozici také v angličtině – odkaz pro přepnutí do anglického jazyka je v pravém horním rohu stránky.

Data o stavu počasí

Pokud si chceme zjistit aktuální radarová data Českého hydrometeorologického ústavu o tom, jaký je stav počasí, najdeme je pod odkazem Aktuální situace a po kliknutí na aktuální stav počasí. Zobrazí se nám stránka, které vévodí mapka České republiky s teplotní předpovědí pro jednotlivé kraje a po její pravé straně je pak předpověď pro celou ČR na nejbližší tři dny. Po mapou ČR je umístěna celá řada odkazů na různé předpovědi, radarová data a mnoho dalších aktuálních informací, týkajících se počasí. Kromě klasické předpovědi se tak můžeme podívat např. na synoptickou předpověď pro Evropu, bio předpověď, ozónové zpravodajství, detekci blesků a spoustu dalších údajů. Mezi zajímavosti patří např. sondážní měření z observatoře v Praze – Libuši nebo informace o aktivitě klíšťat. Vedle aktuálního stavu počasí a předpovědi pro území České republiky se můžeme podívat i na předpověď pro Evropu a ostatní světadíly (Amerika, Austrálie, Asie i Afrika).

IDOS autobusy vás dovedou na to místo kam právě teď potřebujete. Jízdní řády vám pomohou chytit váš spoj ve správnou dobu.

ČHMÚ aktuální radarová data o stavu srážek

Další aktuální radarová data na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu se týkají hydrologické situace na území České republiky. Tyto informace si zobrazíme, když v hlavním menu najedeme myší na položku Aktuální situace a klikneme na odkaz pro Hydrologickou situaci. Na další stránce se nám pak zobrazí mapa České republiky s nejnovějšími daty z českých toků. Hned vedle mapky jsou podrobné vysvětlivky, díky kterým poznáme, co která barva na mapě znamená. Součástí hydrologických informací ČHMÚ je také podrobný přehled o stavu vody na tocích včetně průtoku a teploty vody, dále pak stav podzemních vod a další informace, zajímavosti a aktuality ke stažení ve formátu PDF. Podívat se můžeme i na další zajímavé údaje, jako je třeba množství vody ve sněhu, jakost vody, hlásné profily nebo podrobné hydrologické bilance. Co se týká aktuálních hydrologických informací, můžeme si je zobrazit na samostatné mapce, kterou si lze jednoduše přiblížit a podívat se tak na info pouze z vybrané oblasti, která nás zajímá.

Jízdní řády autobusů a vlaků pro celou ČR. IDOS jízdní řády vlaky a autobusy jsou dostupné na internetu zcela zadarmo.

ČHMÚ aktuální radarová data o kvalitě ovzduší

Poslední oblastí, pro kterou stránky ČHMÚ přináší aktuální data, je stav a kvalita ovzduší. Můžeme se zde podívat na současný index kvality ovzduší, který se měří na desítkách stanic, jenž jsou rozmístěny ve všech krajích České republiky. Kromě toho stránka obsahuje spoustu dalších zajímavých informací – patří mezi ně např. mapy znečištění, aktuální data v přehledných grafech, seznam lokalit, kde se měří znečištění včetně podrobných informací o umístění měřících míst a mnoho dalších zajímavostí (skleníkové plyny, emisní bilance atd.). Pokud jde o regiony, tak zde najdeme bližší informace o regionální pobočce v Ostravě a můžeme se podívat na aktuální data z tohoto regionu.

Mapa meteorologických výstrah na stránkách ČHMÚ

Hned na úvodní stránce Českého hydrometeorologického ústavu vidíme na pravé straně malou zelenou mapku ČR. Jedná se o mapu meteorologických výstrah a po kliknutí na ni se nám otevře nová stránka, na které se dají zjistit aktuální detailní informace o případných výstrahách a nebezpečích. Podívat se můžeme buď na aktuální nebezpečí týkající se počasí a vody nebo na informace o čistotě ovzduší a smogových signálech. Uprostřed stránky se nachází větší mapa České republiky, na níž stačí jen najet myší na vybranou oblast a hned pod mapkou se nám zobrazí případné výstrahy pro nejbližší dny. Součástí stránky je i odkaz na Meteoalarm, který se zabývá situací v celé Evropě.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!