ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je organizace zabývající se zejména předpovědní a výstražnou službou počasí a dalšími službami v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie nebo letecké meteorologie. Za daných situací vydává varování (např. na silný vítr), varuje obyvatele před povodněmi vydáváním stupňů povodňové aktivity (SPA) atd. Provádí také výzkum a modelování atmosféry a klimatu. Sídlí na adrese Na Šabatce 17, Praha 4 Komořany.

IDOS autobusy vás dovedou na to místo kam právě teď potřebujete. IDOS vlaky spojení pro vaší pohodlnou jízdu.

Účel ČHMÚ

Základním účelem této příspěvkové organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

IDOS jízdní řády vlaků a autobusů pro všechny cestovatele.

Historie ČMHÚ

Základ dnešního ústavu vznikl 1. ledna 1920 rozhodnutím ministerské rady Československé republiky č.j. 26314, jímž byl vytvořen československý Státní ústav meteorologický. Spojením původního meteorologického ústavu s hydrologií vznikl dnešní hydrometeorologický ústav. Stalo se tak vládním nařízením Československé republiky č. 96/1953 Sb. s účinností od 1. ledna 1954. V souvislosti s růstem významu ochrany životního prostředí byl v roce 1967 do ústavu začleněn třetí obor – ochrana čistoty ovzduší.

Jízdní řády vám pomohou chytit váš spoj ve správnou dobu. Počasí radar vám pomůže sledovat aktuální vývoj počasí.Současné úkoly ústavu ČHMÚ

Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Předmětem činnosti ČHMÚ v uvedených oborech je

 • racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby;
 • zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování);
 • odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování;
 • vytvářet a spravovat databáze;
 • poskytovat předpovědi a výstrahy;
 • provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost

ČHMÚ na základě zvláštního pověření

 • Ministerstva kultury ČR vydává a rozšiřuje neperiodické publikace z oblasti odborné literatury; současně vydává a rozšiřuje odborný časopis a další periodika s odborným zaměřením;
 • vykonává řadu speciálních funkcí jak vnitrostátních tak se vztahem k zahraničí;
 • je oprávněn provozovat hospodářskou činnost ve vymezených oblastech.

Jízdní řády autobusů a vlaků pro celou ČR. IDOS jízdní řády vlaky a autobusy jsou dostupné na internetu zcela zadarmo.

Spolupráce

Česká republika je jedním ze zakládajících členů Světové meteorologické organizace a ČHMÚ jako představitel národní hydrometeorologické služby spolupracuje s četnými mezinárodními organizacemi a institucemi. Jsou to zejména:

 • Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 • Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
 • Hospodářská komise OSN pro Evropu (UNECE)
 • Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
 • Mezinárodní sdružení pro vědeckou hydrologii
 • Evropská organizace pro využití meteorologických družic (EUMETSAT)
 • Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF)

ČHMÚ v národním měřítku

 • Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
 • vysoké školy

Booking.com pro snadnou rezervaci vašeho hotelu.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!